PRACE DYPLOMOWE W LBAM

diploma

 

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH – 2018/2019

01. Charakterystyka zależności własności reologicznych nanożeli lipidowych od rozkładu rozmiarów liposomów

02. Oznaczanie poziomu zamknięcia w liposomach kontrastów do obrazowania w technice rezonansu magnetycznego

03. Określenie stałej wiązania kwercytyny z błoną lipidową oraz białkami krwi za pomocą technik spektroskopowych

04. Charakterystyka fizykochemiczna formulacji liposomowych zawierających cisplatynę leku cytostatycznego

05. Analizy chromatograficzne filmu łzowego za pomocą techniki HPLC

—————————————————————————————————-

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH – 2017/2018

01. Opracowanie metody oznaczania witaminy C techniką spektrofotometryczną

02. Ilościowa ocena hodowli komórkowych na podstawie obrazów fluorescencyjnych

03. Charakteryzacja liposomów zawierających polimery dekstranowe

 

—————————————————————————————————-

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH – 2016/2017

01. Termodynamika układów zawierających inhibitory kinaz, błony lipidowe oraz albuminy

02. Charakterystyka parametrów mechanicznych i topologicznych populacji jednowarstwowych mikroliposomów

03. Określenie poziomu zamknięcia witaminy C w liposomach porównanie formy soli z kwasem askorbinowym

—————————————————————————————————-

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH – 2016/2017

01. Opracowanie fluorescencyjnego testu przeżywalności komórek w celu określenia przeciwnowotworowego działania liposomowej witaminy C

02. Charakteryzacja liposomowego nośnika na potrzeby transfekcji do terapii genowej

03. Opracowanie metody określenia stężenia fotolonu liposomowego w materiale biologicznym

—————————————————————————————————-

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH – PRACE KONSTRUKCYJNO – MODELOWE 2017/2018

01. Konstrukcja urządzenia/prototypu do chłodzenia głowy dla pacjentów poddawanych chemioterapii

02. Konstrukcja automatycznego urządzenia/prototypu do ekstruzji liposomów

03. Konstrukcja komory do chemicznego przetwarzania naturalnych materiałów celulozowych

04. Konstrukcja modułu termostatowania cieczy w przepływie, w standardach farmaceutycznych

05. Konstrukcja interaktywnych programów komputerowych wykorzystujących sygnały EMG

06. Konstrukcja stabilizatora ginekologicznego do zastosowania w niskoinwazyjnych operacjach HIFU

07. Opracowanie koncepcji układu napędowego laparoskopu i zwiększonej ilości stopni swobody

08. Opracowanie konstrukcji i prototypu urządzenia do dozowania dla preparatów nanotechnologicznych

——————————————————————————————