BIONANOSTRUKTURY 1 – I sem II st

WYKŁAD

prowadzący: prof. Marek Langner

miejsce:

termin: , godzina

01. Wstęp. WYKŁAD 1

02. Woda. WYKŁAD 2

03. Białka. WYKŁAD 3

04. Dwuwarstwa lipidowa. WYKŁAD 4

05. Przepływ osmotyczny. WYKŁAD 5

06. Elektrostatyka. WYKŁAD 6

07. Sprzężenie mechaniczno-chemiczne WYKŁAD 7

 

ZALICZENIE – BIONANOSTRUKTURY I 

 

LABORATORIUM

prowadzący: dr inż. Magdalena Przybyło

miejsce: D1, sala 02 ! 

termin: ustalany indywidualnie dla poszczególnych grup – termin z harmonogramem zestawiono poniżej:

REGULAMIN PRACOWNI BIOFIZYCZNEJ

PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA

01. CMC metodą konduktometryczną. INSTRUKCJA

02. Wpływ soli na CMC. INSTRUKCJA

03. Wyznaczanie pK kwasu. INSTRUKCJA

04. Współczynnik podziału. INSTRUKCJA

Materiały / opracowania do zajęć.

Detergents and their uses in membrane protein Science

HARMONOGRAM SEMESTR LETNI 2020 – zajęcia w trybie zdalnym ze względu na COVID19. 

Aktualizacja 25.05.2020 – poniedziałek

Zajęcia dobywają się w trybie zdalnym na podstawie udostępnionych materiałów dla czterech ćwiczeń laboratoryjnych, opisanych powyżej.

Dane rzeczywiste do zajęć znajdują się w linku poniżej:

Dane do zajęć Bionanostruktury 1

W oparciu o otrzymane dane każda osoba sporządza indywidualne sprawozdanie z każdego doświadczenia.  Wzór sprawozdania znajduje się w dokumencie powyżej na stronie 8.

Ocena zaliczeniowa to średnia z ocen uzyskanych z poszczególnych sprawozdań. Sprawozdania muszą być napisane samodzielnie.

Ocenę niedostateczną otrzymają osoby, których sprawozdania będą zawierały identyczne treści.

Terminy: sprawozdania należy przesłać do 15 czerwca 2020.

Sprawozdania, jako komplet czterech sprawozdań należy wysłać bądź jako plik zip. bądź jako jeden plik pdf na adres: dydaktykamp@gmail.com.

Sprawozdania zostaną ocenione do 17.06.2020.

Możliwość konsultacji zdalna poprzez program zoom, gmail hangouts, FaceTime video,audio po wcześniejszym kontakcie mailowym. Terminy spotkań online zgodne z rozkładem zajęć, tak aby nie kolidowały z innymi terminami. (Czwartki / piątki).

 

HARMONOGRAM SEMESTR LETNI 2019 

Zajęcia laboratoryjne zaczynają się od 25.04.2019 i trwają do 06.06.2019. Termin 13.06.2019 pozostaje na doniesienie zaliczeń i ewentualne poprawy.

Zajęcia zaczynamy o godz. 7:30 Jednocześnie mamy 4 grupy ćwiczeniowe.

W laboratorium znajdują się niezależne stanowiska pomiarowe. Każda grupa wykonuje ćwiczenie na wsłanym urządzeniu.

Grupy od 1 – 4

25.04.2019

Każda grupa wykonuje ćwiczenie 1 oraz 2. Każda osoba w grupie wykonuje ćwiczenie samodzielnie, otrzymując własny zestaw danych.

Grupy od 1 – 4

09.05.2019

Każda grupa wykonuje ćwiczenie 3 oraz 4. Każda osoba w grupie wykonuje ćwiczenie samodzielnie, otrzymując własny zestaw danych.

Harmonogram dla przyszłych grup zostanie przedstawiony 26.05.2019.