BIOFIZYKA – III sem I st

carbon

WYK ŁAD

prowadzący: dr hab. KRYSTIAN KUBICA, prof. nadzw. PWr

miejsce: budynek A-1, sala 322

termin: WT TN, godzina 11:15-13:00

 

WYDZIAŁ CHEMICZNY – BIOTECHNOLOGIA

prowadzący: prof. dr hab. inż Marek Langner

miejsce: budynek A-2, sala 310

termin: semestr letni

 


ZALICZENIE

Proszę o zapoznanie się z instrukcją wypełniania karty egzaminacyjnej. Proszę wyposażyć się w narzędzie do pisania umożliwiające dokładne wypełnienie pól odpowiedzi na karcie egzaminacyjnej (czarne flamastry i pióra działają najlepiej). Bardzo ważne jest dokładne wypełnienie pól i nie przekreślanie żadnych odpowiedzi!

KARTA EGZAMINACYJNA


MATERIAŁY

 

01. Wykład 1 PDF

02. Wykład 2 PDF

03. Wykład 3 PDF

04. Wykład 4 PDF

05. Wykład 5 PDF

06. Wykład 6 PDF

07. Wykład 7 PDF

08. Wykład 8 – Elektrostatyka PDF

09. Wykład 9 – Wstęp do oddziaływań PDF

10. Wykład 10 – Przestrzeń biologiczna, dyfuzja i lepkość PDF

11. Wykład 11 – Woda PDF

12. Wykład 12 – Efekt hydrofobowy PDF

13. Wykład 13 – Błony biologiczne PDF

14. Wykład 14 – Elektrostatyka błon PDF

15. Wykład 15 – Przepływ osmotyczny PDF

16. Wykład 16 – Transport pasywny PDF

17. Wykład 17 – Transport pasywny jonów PDF

18. Wykład 18 – Transport ułatwiony PDF

19. Wykład 19 – Kanały jonowe PDF

20. Wykład 20 – Kanał potasowy PDF

21. Wykład 21 – Transport – podsumowanie PDF

22. Wykład 22 – Układ nerwowy PDF

23. Wykład 23 – Potencjał spoczynkowy PDF

24. Wykład 24 – Potencjał czynnościowy PDF

LABORATORIUM

prowadzący: mgr inż. Maciej Łukawski, mgr inż. Paulina Dałek

miejsce: budynek D-1, sala 026b

 

HARMONOGRAM

GRUPA TYDZIEŃ I TYDZIEŃ II TYDZIEŃ III TYDZIEŃ IV TYDZIEŃ V
Grupa I zajęcia wprowadzające ćwiczenie 01 ćwiczenie 02 ćwiczenie 03 ćwiczenie 04
Grupa II zajęcia wprowadzające ćwiczenie 02 ćwiczenie 03 ćwiczenie 04 ćwiczenie 01
Grupa III zajęcia wprowadzające ćwiczenie 03 ćwiczenie 04 ćwiczenie 01 ćwiczenie 02
Grupa IV zajęcia wprowadzające ćwiczenie 04 ćwiczenie 01 ćwiczenie 02 ćwiczenie 03

 

00. Zajęcia wprowadzające.  INSTRUKCJA | WZÓR SPRAWOZDANIA | REGULAMIN

01. Adsorpcja na węglu aktywnym. INSTRUKCJA

02. Dializa. INSTRUKCJA

03. Pomiar kinetyk uwalniania z hydrożeli. INSTRUKCJA

04. Pomiar potencjału dyfuzyjnego i błonowego. INSTRUKCJA


ZALICZENIE

Zaliczenie na podstawie mediany ocen ze sprawozdań, kartkówek, pytań i pracy na zajęciach. Szczegóły w instrukcji do zajęć wprowadzających.