FIZJOLOGIA – III sem I st

krwinka

WYKŁAD

prowadzący:  dr hab. inż. MAGDALENA PRZYBYŁO

miejsce: budynek A1, sala 322

termin: PN , godzina 17:00-19:40

WYKŁADY Z FIZJOLOGII

01. HOMEOSTAZA. WYKŁAD 1

02. UKŁAD NERWOWY. WYKŁAD 2

03-4. UKŁAD KRWIONOŚNY. WYKŁAD 3_4

05. UKŁAD MOCZOWY – GOSPODARKA PŁYNÓW. WYKŁAD 5

06. UKŁAD POKARMOWY. WYKŁAD 6

07. UKŁAD ODDECHOWY. WYKŁAD 7

Uwaga. Terminy egzaminu z fizjologii:
Do ustalenia na pierwszych zajęciach.

WYNIKI EGZAMINÓW

Jeśli ktokolwiek z piszących nie znajduje się na liście – proszę o informację na adres magdalena.przybylo@pwr.edu.pl


LABORATORIUM

prowadzący: dr inż. Magdalena Przybyło, mgr inż. Kamila Szostak

miejsce: budynek D-1, sala 026b

HARMONOGRAM – do pierwszej części zajęć

GRUPA TYDZIEŃ I TYDZIEŃ II TYDZIEŃ III
Grupa I ćwiczenie 01 ćwiczenie 02 ćwiczenie 03
Grupa II ćwiczenie 01 ćwiczenie 02 ćwiczenie 03
Grupa III ćwiczenie 01 ćwiczenie 03 ćwiczenie 02
Grupa IV ćwiczenie 01 ćwiczenie 03 ćwiczenie 02

00. Informacje wstępne.  INSTRUKCJA | REGULAMIN

01. Wstęp do neurofizjologii – potencjał czynnościowy i połączenia synaptyczne.

INSTRUKCJA | WZÓR SPRAWOZDANIA | ZADANIE DOMOWE

02. Trawienie białek, tłuszczów i cukrów. INSTRUKCJA

03. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego amfolitów w koloidalnych roztworach białek. INSTRUKCJA

Zajęcia 1-3 odbywają się w grupach 3 osobowych.

04. EMG INSTRUKCJA

05. EOG INSTRUKCJA

Zajęcia 4 i 5 odbywają się w grupach 4 osobowych, na trzech równoległych stanowiskach.


ZALICZENIE

Ocena końcowa jest średnią ocen z dwóch części laboratorium. Część pierwszą opisano powyżej, za część drugą odpowiada dr inż. Andrzej Hachoł.
Ocena z części pierwszej jest średnią arytmetyczną ocen ze sprawozdań, kartkówek, pytań na zajęciach i oceny jakości pracy.