PRACE DYPLOMOWE W LBAM

diploma

TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH – 2023/2024

01. Charakterystyka zależności własności reologicznych nanożeli lipidowych od rozkładu rozmiarów liposomów – wolny

02. Oznaczanie poziomu zamknięcia w liposomach kontrastów do obrazowania w technice rezonansu magnetycznego – wolny

03. Ocena poziomu zamknięcia RNA w  liposomach technikami fluorescencyjnymi. – wolny

04. Ocena stabilności konstruktu RNA – liposom  – wolny

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH – 2023/2024

—————————————————————————————————-