BIONANOSTRUKTURY WYKŁAD – I sem II st

carbon

 


WYKŁAD 2016/2017

prowadzący: prof. Marek Langner

miejsce: A1, sala 320

termin: czwartek, godzina 10:15

 


LITERATURA

“PHYSICS OF THE CELL” KSIĄŻKA DO POBRANIA

 


WYKŁADY DO POBRANIA

01. Wstęp. WYKŁAD 1

02. Woda. WYKŁAD 2

03. Białka. WYKŁAD 3

04. Dwuwarstwa lipidowa. WYKŁAD 4

05. Przepływ osmotyczny. WYKŁAD 5

06. Elektrostatyka. WYKŁAD 6

07. Sprzężenie mechaniczno-chemiczne WYKŁAD 7

08. Architektura układów biologicznych WYKŁAD 8

09. Zatłoczenie molekularne – crowding WYKŁAD 9

10. Polimeryzacja WYKŁAD 10

11. Fosforylacja oksydacyjna WYKŁAD 11

12. Białka błonowe WYKŁAD 12

13. Kanały jonowe WYKŁAD 13

14. Syntaza ATP WYKŁAD 14


ZALICZENIE

Lista pojęć wymaganych do zaliczenia przedmiotu bionanostruktury.

Zagadnienia