BIONANOSTRUKTURY 2 – II sem II st

PROJEKT / LABORATORIUM (semestr letni 2018/19)

prowadzący: dr inż. Magdalena Przybyło

miejsce: D1, sala 026

termin: piątek, godzina 08:15 – 10:00

REGULAMIN PRACOWNI BIOFIZYCZNEJ

Link do harmonogramu zapisów na część laboratoryjną:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lW3dHanr3ULWAQ3g1P_wX1rDWzJe5awcc3b6sKFX51g/edit?usp=sharing

PLAN PRAC

LABORATORIUM 15H

Zajęcia prowadzone w trybie “zaprojektuj i wykonaj”

23.02.2018 Zajęcia wprowadzające – TYDZIEŃ PARZYSTY

01 Charakterystyka sondy fluorescencyjnej na przykładzie karboxyfluoresceiny

02 Gaszenie tryptofanu w lizozymach za pomocą akryl-amidu – dostępność częściowa wygaszacza – przykład gaszenia kolizyjnego

03 Wyznaczanie wydajności kwantowej sondy NBD; zmiana wydajności w funkcji otoczenia.

04 Wiązanie ligandu z białkami – oddziaływanie ANS z BSA

Projekty opisy