BIONANOSTRUKTURY 1 – I sem II st

WYKŁAD

prowadzący: prof. Marek Langner

miejsce:

termin: , godzina

01. Wstęp. WYKŁAD 1

02. Woda. WYKŁAD 2

03. Białka. WYKŁAD 3

04. Dwuwarstwa lipidowa. WYKŁAD 4

05. Przepływ osmotyczny. WYKŁAD 5

06. Elektrostatyka. WYKŁAD 6

07. Sprzężenie mechaniczno-chemiczne WYKŁAD 7

 

ZALICZENIE – BIONANOSTRUKTURY I 

 

LABORATORIUM

prowadzący: dr inż. Magdalena Przybyło

miejsce: D1, sala 02 ! 

termin: ustalany indywidualnie dla poszczególnych grup – termin z harmonogramem zestawiono poniżej:

REGULAMIN PRACOWNI BIOFIZYCZNEJ

 

HARMONOGRAM

Zajęcia laboratoryjne zaczynają się od 25.04.2019 i trwają do 06.06.2019. Termin 13.06.2019 pozostaje na doniesienie zaliczeń i ewentualne poprawy.

Zajęcia zaczynamy o godz. 7:30 Jednocześnie mamy 4 grupy ćwiczeniowe.

W laboratorium znajdują się niezależne stanowiska pomiarowe. Każda grupa wykonuje ćwiczenie na wsłanym urządzeniu.

Grupy od 1 – 4

25.04.2019

Każda grupa wykonuje ćwiczenie 1 oraz 2. Każda osoba w grupie wykonuje ćwiczenie samodzielnie, otrzymując własny zestaw danych.

Grupy od 1 – 4

09.05.2019

Każda grupa wykonuje ćwiczenie 3 oraz 4. Każda osoba w grupie wykonuje ćwiczenie samodzielnie, otrzymując własny zestaw danych.

Harmonogram dla przyszłych grup zostanie przedstawiony 26.05.2019.

 

 

PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA

01. CMC metodą konduktometryczną. INSTRUKCJA

02. Wpływ soli na CMC. INSTRUKCJA

03. Wyznaczanie pK kwasu. INSTRUKCJA

04. Współczynnik podziału. INSTRUKCJA

Materiały / opracowania do zajęć.

Detergents and their uses in membrane protein Science